مباحث تست های آزمون آنلاین

  1. تنظیم عصبی
  2. حواس
  3. دستگاه حرکتی
  4. تنظیم شیمیایی
  5. ایمنی
  6. تقسیم یاخته
  7. – تولیدمثل
  8. تولیدمثل نهان‌دانگان
  9. پاسخ گیاهان به محرک‌ها
مباحث تست زیست یازدهم

مشخصات آزمون آنلاین

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *