آزمون آنلاین کنکور-ریاضی 2 یازدهم-تستی

مباحث آزمون آنلاین کنکور فصل اول : جبر و حساب شامل چهار درس هندسه تحلیلی، معادلات، قدر مطلق، عبارت های جبری فصل دوم : هندسه شامل چهاردرس ترسیمات، استدلال، تشابه و تالس، تفکر تجسمی فصل سوم : تابع شامل تابع وارون، انواع تابع، دامنه و برد تابع، مروری بر توابع، عملیات روی توابع فصل چهارم … ادامه خواندن آزمون آنلاین کنکور-ریاضی 2 یازدهم-تستی