یکی بزرگ ترین سولات و شبهاتی که در مورد مشاوره کنکور مطرح میشود این است که واقعا مشاوره تاثیر دارد ؟
آیا واقعا میتوان اعتماد کرد؟
اگر مشاوره بگیرم ترازم در آمزون های آزمایشی بالا میرود؟
آیا واقعا مشاور کنکور چیز هایی را به من یاد میدهد که خودم بلد نیستم؟
آیا رتبه ها ی برتر کنکور مشاوره داشته اند؟

ببینید اگر بخواهیم بی طرف نگاه کنیم به قضیه متوجه میشویم که واقعا تعداد کمی از مشاورین میتوانند زندگی آینده یک داوطلب کنکوری را تغییربدهند. اما یک این حرف را با ایمان قلبی میزنم: یک مشاور دلسوز و آگاه میتواند یک داوطلب کنکوری را به یک پزشک یا مهندس عالی تبدیل کند


دو ویژگی اصلی مشاور : دلسوزی و آگاهیمنظور از آگاهی این است که مشاور بفهمد دارد چه میگوید. در این وانفسای کنکوری هر کسی با اعتماد به نفس خودش را مشاور ایده آل معرفی میکند و وعده های اغوا کننده میدهد. جالب اینجاست که داوطلبان کنکوری جذب وعده هایی میشوند که اغوا کننده تر باشد.
آگاهی مشاور کنکور 

مشاوره کنکو ر98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *