روش مطالعه شیمی رتبه برترهای کنکور

شیمی کنکور از سه بخش حفظیات و متن و مسائل تشکیل میشود خواندن متن کتاب درسی شیمی اول باید متن و کامل بخونید دور نکات مهم خط بکشید یا هایلایت کنید. تمامی بخش های کتاب مهم هستند. یسری بخشا هست که کتاب درسی در قالب سوال خواسته نکته ای رو آموزش بده. اونها هم به […]