آیا مشاوره با رتبه برتر کنکور در تراز آزمون آزمایشی تاثیر دارد؟

اینکه بگوییم مشاوره کاملا بی تاثیر است و همه مشاوران به فکر جیب خود هستند تا آینده شاگردانشان از انصاف دور است. در تصویر فوق پیشرفت یکی از دانش آموزانی که با یک رتبه برتر مشاوره داشته است را به خوبی میبینید. اما این گفته هم کاملا نادرست است که هر شاگردی که با مشاور […]