کنکور کمپانی

برنامه‌ریزی و مشاوره کنکور

مرحله اول
یه شماره تماس برامون بذاری در اسرع وقت کارشناسان ما تماس میگیرن و به صورت رایگان مشاوره میگیری!
برو بعدی بیشتر میگم
مرحله دوم
جلسه اول رو مشاوره رایگان دریافت کن و با کنکور کمپانی آشنا شو !
یه دونه دیگه برو بعدی
Previous slide
Next slide

مباحث پربازده ریاضی در کنکور

#آموزشی

‍ ? ترتيب بندی مباحث پرتكرار در درس رياضيات تجربی با اولويت برای جمع بندی:

✅ ١)احتمال(قانون دو جمله اي/استفاده از ابزار تركيب در احتمال و برداشتهای يكی يكی/سوال تركيبی از قوانين احتمال)

✅ ٢)درجه دوم(رابطه اصلی و فرعی بين ريشه/ساخت معادله درجه دوم از روی معادله درجه دوم/تغيير متغير)

✅ ٣)تعيين علامت(حل نامعادله شامل قدر مطلق/استفاده از روش هست و نيست/سوال غير مستقيم در ساير مباحث)

✅ ٤)تصاعد(مجموع جملات تصاعد حسابي و هندسی و تست تركيبی از فرمول ها شبيه سوالات سالهای قبل)

✅ ٥)انتگرال(انتگرال قدرمطلق و براكت/انتگرال مثلثاتی و ساده كردن آن از روی اتحادها/مساحت و مساحت جبری/قضيه اول انتگرال)

✅ ٦)تابع(وارون/تركيب تابع/يك به يك بودن/مقدار گذاری به ويژه در توابع نمايی)

✅ ٧)لگاريتم(رشد و زوال/معادله لگاريتمی/رسم تابع لگاريتمی)

✅ ٨)مثلثات(معادله مثلثاتی/اتحادهاي مثلثاتی به ويژه Cos(2x استفاده غير مستقيم در ساير مباحث)

✅ ٩)حد و پيوستگی(پيوستگی تابع در نقطه مرزی/حد مبهم و تركيب آن با قدرمطلق و حد در بی نهايت)

✅ ١٠)مشتق(مشتق گيری از مثلثاتي و راديكالی و كسری/آهنگ تغييرات/شرايط مشتق پذيری در يك نقطه/مشتق گيری قدرمطلق و براكت/مشتق ضمنی/مشتق تركيب تابع)

✅ ١١)كاربرد مشتق(معادله خط مماس و قائم/ترسيم نمودار/عطف و تقعر/اكسترمم مطلق/اكسترمم نسبی)

✅ ١٢)ماتريس(معكوس ماتريس و تركيب آن با دترمينان و ضرب)

✅ ١٣)آمار(شاخص های پراكندگی/جدول های آماری و نمودارها به ويژه دايره ای و ساقه برگ و جعبه ای و ميله ای)

✅١٤)دنباله ها(همگرايی/كرانداری/يكنوايی)

✳️ مباحث داخل پرانتز در هر فصل طبق پرتكرار بودن آن طبقه بندی شده،

??بنابراين مطالعه طبق ترتيب بندي فوق،بالاي ٩٠درصد تستهای كنكور را شامل خواهد شد ??

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الآن با یک مشاور رتبه برتر تماس بگیر!

دسته بندی مطالب

مطالب مرتبط