• صفحه اصلی
 • ثبت نام مشاور جدید
 • ورود مشاور
 • علیرضا صادقی

  پزشکی علوم پزشکی تهران

  رتبه

  منطقه

  منطقه

  پزشکی

  دانشگاه

  علوم پزشکی تهران

  سال کنکور

  سال تولد

  تعداد کل شاگردان تا حالا

  90

  تعداد شاگردانی که رتبه کنکور زیر 3000 آورده اند

  38

  ّبیوگرافی کنکوری

  ّشهر محل تحصیل

  تصاویر

  نظرات