• صفحه اصلی
 • ثبت نام مشاور جدید
 • ورود مشاور
 • فاطمه مهراب

  دندان پزشکی علوم پزشکی تهران

  رتبه

  منطقه

  منطقه

  دندان پزشکی

  دانشگاه

  علوم پزشکی تهران

  سال کنکور

  1398

  سال تولد

  تعداد کل شاگردان تا حالا

  15

  تعداد شاگردانی که رتبه کنکور زیر 3000 آورده اند

  8

  ّبیوگرافی کنکوری

  ّشهر محل تحصیل

  تصاویر

  نظرات