• صفحه اصلی
 • ثبت نام مشاور جدید
 • ورود مشاور
 • محمد مهدی ملازاده

  پزشکی سمنان

  رتبه

  منطقه

  منطقه

  پزشکی

  دانشگاه

  سمنان

  سال کنکور

  سال تولد

  تعداد کل شاگردان تا حالا

  0

  تعداد شاگردانی که رتبه کنکور زیر 3000 آورده اند

  0

  ّبیوگرافی کنکوری

  ّشهر محل تحصیل

  تصاویر

  نظرات