• صفحه اصلی
 • ثبت نام مشاور جدید
 • ورود مشاور
 • فاطمه داودی

  حقوق شهید بهشتی تهران

  رتبه

  158

  منطقه

  2

  منطقه

  حقوق

  دانشگاه

  شهید بهشتی تهران

  سال کنکور

  1400

  سال تولد

  تعداد کل شاگردان تا حالا

  0

  تعداد شاگردانی که رتبه کنکور زیر 3000 آورده اند

  0

  ّبیوگرافی کنکوری

  ّشهر محل تحصیل

  تصاویر

  نظرات