بهترین منابع کنکور

بهترین منبع ادبیات کتاب های مبحثی نشر الگو ادبیات ما ۴ کتاب مبحثی نشر الگو ادبیات داریم:کتاب مبحثی لغت واملا،آرایه های ادبی، قرابت معنایی و دستور زبان فارسی. که تک تک ویژگی هر کدام را برایتان خواهیم گفت‌. کتاب مبحثی لغت و املا این کتاب ۵۲ صفحه و حدود ۸۰۰ تست دارد.انواع مدل تست های […]

روش مطالعه شیمی به شیوه رتبه برتر ها

شیمی کنکور

شیمی سه بخش اساسی داره؛حفظیات مفاهیم و مسائل.سال های پیش اکثر دانش اموزا بیشتر وقتشونو میذاشتن روی مسائل؛ مفاهیم داره کم کم مهم تر میشه اما کنکور امسال ثابت کرد که طراح ها دارن ذهنیت شونو کم کم میبرن به سمت پر رنگ کردن مفاهیم و سوالای شمارشی پس دیگه اینجوری خوندن جواب نمیده؛دیگه نمیشه […]