روش مطالعه شیمی به شیوه رتبه برتر ها

شیمی کنکور

شیمی سه بخش اساسی داره؛حفظیات مفاهیم و مسائل.سال های پیش اکثر دانش اموزا بیشتر وقتشونو میذاشتن روی مسائل؛ مفاهیم داره کم کم مهم تر میشه اما کنکور امسال ثابت کرد که طراح ها دارن ذهنیت شونو کم کم میبرن به سمت پر رنگ کردن مفاهیم و سوالای شمارشی پس دیگه اینجوری خوندن جواب نمیده؛دیگه نمیشه […]