روش مطالعه زبان انگلیسی

این درس در کنکور ۲۵ تست دارد. ۴ تست گرامر، ۸ تست واژگان، ۵ تست کلوز تست، ۸ تست درک مطلب منابع شهاب اناری، خیلی سبز گرامر ۴ تست داره. یعنی ۲۰ درصد از زبان کنکور رو تشکیل میده. حذفش کار درستی نیست. سوالات سختی هم نداره. برای خوندن گرامر از درسنامه کتاب های کمک […]