روش مطالعه شیمی کنکور

شیمی کنکور

شیمی کنکور از سه بخش حفظیات و متن و مسائل تشکیل می شود. مبحث شناسی شیمی خواندن متن کتاب درسی شیمی اول باید متن و کامل بخونید دور نکات مهم خط بکشید یا هایلایت کنید. تمامی بخش های کتاب مهم هستند. یسری بخشا هست که کتاب درسی در قالب سوال خواسته نکته ای رو آموزش […]