کنکور کمپانی

برنامه‌ریزی و مشاوره کنکور

مرحله اول
یه شماره تماس برامون بذاری در اسرع وقت کارشناسان ما تماس میگیرن و به صورت رایگان مشاوره میگیری!
برو بعدی بیشتر میگم
مرحله دوم
جلسه اول رو مشاوره رایگان دریافت کن و با کنکور کمپانی آشنا شو !
یه دونه دیگه برو بعدی
Previous slide
Next slide

بهترین منابع کنکور

بهترین منبع ادبیات

کتاب های مبحثی نشر الگو ادبیات

ما ۴ کتاب مبحثی نشر الگو ادبیات داریم:کتاب مبحثی لغت واملا،آرایه های ادبی، قرابت معنایی و دستور زبان فارسی. که تک تک ویژگی هر کدام را برایتان خواهیم گفت‌.

کتاب مبحثی لغت و املا

این کتاب ۵۲ صفحه و حدود ۸۰۰ تست دارد.انواع مدل تست های این کتاب شامل : سوالات تالیفی، سوالات آزمون های آزمایشی مثل قلم چی و گزینه دو و سوالات کنکور سال های قبل. اگر شما بتوانید همه تست ها یا حداقل نصف تست های این کتاب را کار کنید، می توانید به تمام سوالات لغت و املا کنکور پاسخ دهید.

کتاب مبحثی آرایه های ادبی

این کتاب ۴۴۰ صفحه و حدود ۱۰۴۷ تست دارد. این کتاب، کتاب جامعی است اما یکی از نقطه ضعف های این کتاب تعداد تست زیاد ایت کتاب و حجم بالای آن است که شما می توانید فقط به سری تست های زوج یا فرد پاسخ دهید.

کتاب مبحثی دستور زبان فارسی

این کتاب حجم کمی دارد.حدود ۳۵۰ صفحه است‌.دستور زبان را از صفر تا ۱۰۰ آموزش میدهد. این کتاب شامل انواع تست های آسان، متوسط و سخت است‌.

کتاب مبحثی قرابت معنایی

این کتاب ۷۸۴ صفحه و بیش از ۱۴۰۰ تست دارد.این کتاب ابتدا مفهوم ابیات درس به درس کتاب های درسی را بیان میکند سپس ابیات هم مفهوم و متناسب با این ابیات را نیز عنوان میکند.

بهترین منابع عربی

کتاب های گاج عربی

گاج برای عربی ۳ کتاب دارد که شامل میکرو طلایی،میکرو طبقه بندی جامع و میکرو طبقه بندی موضوعی.کسی که میخواهد عربی را جامع مطالعه کند، بهتر است از میکرو طبقه بندی موضوعی استفاده کند اما کسی که میخواهد درس به درس عربی را مطالعه کند بهتر است از میکرو طبقه بندی جامع استفاده کند.

کتاب خیلی سبز جامع

این کتاب جامعی از ۳ پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم است.حدود ۶۵۰ صفحه و ۳۰۰۰ تست دارد‌. این کتاب درسنامه خیلی خوب و جامعی دارد که در درس نامه برای شماانواع جدول ها ، نکات و مثال های حل شده را آورده است.در درس نامه علاوه بر نکات قواعد، نکات ترجمه را نیز عنوان میکند و انواع ترجمه رابرای شما توضیح میدهد.همچنین این کتاب در کنار درس نامه تست های فراوانی برای شما آورده است و در پاسخ نامه تشریحی تک تک گزینه ها را بررسی میکند.حتی کسانی که در عربی ضعیف هستند و پایه خوبی ندارند، می توانند از جامع خیلی سبز استفاده کنند.

بهترین منبع دینی

جامع خیلی سبز پایه

این کتاب ۳۴۰ صفحه و ۱۶۵۰ تست دارد.درسنامه خیلی خوبی دارد و در درس نامه نکات ترکیبی لازم، ارتباط های مفهومی آیه ها را بیان کرده است. هم چنین ایت کتاب پاسخ تشریحی خیلی کاملی دارد، شما وقتی پاسخ تشریحی خیلی سبز را بخوانید دوباره مروری بر نکات و درس خواهید داشت چون پاسخ تست ها را به صورت نکته به نکته بیان کرده است .این کتاب کتاب مناسبی برای جمع بندی پایه در تابستان است .

سفیر خرد

این کتاب رقیب جامع خیلی سبز محسوب میشود و از همه نظر مانند جامع خیلی سبز است به جز پاسخ تشریحی تست ها! پاسخ نامه خیلی سبز قویتر از سفیر خرد است‌.طوریکه شما اگر بتوانید فقط پاسخ تشریحی تست ها را بخوانید ،می توانید در کنکور دینی را ۱۰۰ درصد بزنید.

بهترین منبع زبان انگلیسی

کتاب جامع مبتکران زبان انگلیسی شهاب اناری

کتاب های مبتکران زبان را هم میتوانید به صورت تک پایه دهم و یازدهم و هم به صورت جامع تهیه کنید.

ویژگی های کتاب جامع مبتکران زبان انگلیسی

این کتاب حدود ۴۶۰ صفحه است.این کتاب ابتدا روی دوازدهم تمرکز میکند و دوازدهم را به صورت صفر تا ۱۰۰ کار میکند.ابتدا گرامر و واژگان دوازدهم، سپس ریدینگ و کلوز تست را آموزش میدهد.این کتاب شامل انواع تست های تالیفی، آموزشی و کنکور سال های قبل است.همچنین پاسخ تشریحی این کتاب نیز کامل است‌‌.این کتاب ابتدا از صفحه ۸ تا ۲۵۱ دوازدهم را به شما آموزش میدهد سپس از صفحه ۲۵۵ تا ۴۰۰ روز مرور پایه کار میکند و شامل آزمون های جامع پایه دهم و یازدهم است.

کتاب جامع خیلی سبز

یکی دیگر از منابع خوب زبان که با مبتکران رقابت میکند، کتاب جامع خیلی سبز است.

بهترین منابع ریاضی

جامع خیلی سبز

جامع خیلی سبز ریاضی ۲ جلد دارد.و شامل هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است.جلد اول ۶۵۰ صفحه و جلد دوم ۴۰۰ صفحه است‌تعداد تست های این کتاب ۳۴۰۰ تست است.این کتاب درسنامه خیلی خوبی دارد. درس را به صورت تست و مثال به شما یاد می دهد و هم چنین در مثال های درس نامه تک تک تمرین های کتاب درسی را برای شما حل می کند.در پاسخنامه تشریحی تست ها، اگر پاسخ سوالی ۲ روش داشت، ۲ روش را به شما می آموزد.کسی که بتواند فقط ۲۰۰۰ تست از این ۳۴۰۰ تست را بزند، در کنکور می تواند ریاضی را ۶۰ تا ۷۰ درصد بزند.

کتاب مهر و ماه ریاضی

یکی دیگر از منابع خوب در درس ریاضی، کتاب مهر و ماه است‌.

بهترین منابع زیست

خیلی سبز ریاضی (تست خوب+پاسخ تشریحی کامل)

کتاب جامع خیلی سبز پایه ۶۶۰ صفحه دارد.و شامل پایه های دهم و یازدهم است.چون این کتاب به کمک گروه مامز نوشته شده است.به سبک گروه آموزشی مامز طراحی شده است.این کتاب بیشتر روی تست تمرکز دارد و همراه تست پاسخ تشریحی کاملی دارد. دانش آموز برای استفاده از این کتاب، باید ابتدا کتاب درسی خودش را و جزوات معلم را بخواند؛ سپس به سراغ این کتاب بیاید.در پاسخ تشریحی تست ها، کل مباحث تست ها را به صورت جدول آورده است.در واقع این کتاب درسنامه را در پاسخ نامه تشریحی تست ها گنجانده است.این کتاب، کتاب خوبی برای جمع بندی دروس پایه در تابستان است.چون این کتاب ۶۶۰ صفحه است، اگر شما روزی ۲ساعت برای این کتاب وقت بگذارید در ۳ ماه تابستان می توانید این کتاب را تمام کنید.

کتاب های سه بعدی نشر الگو (درسنامه کامل+ چیدن تست ها از آسان به سخت+پاسخ تشریحی کوتاه)

کتاب های سه بعدی زیست نشر الگو کتاب های خیلی خوبی هستند.در این کتاب تست ها را از Aتا C( از آسان به سخت) مرتب کرده است.درسنامه کتاب های نشر الگو یکی از بهترین درس نامه های کتاب زیست شناسی کنکور است.در این کتاب از انواع مدل تست های تالیفی، قلم چی و آزمون های سراسری استفاده کرده است.این کتاب پاسخنامه تشریحی کوتاهی دارد.برای تمام کردن ۲ کتاب نشر الگو دهم و یازدهم باید ۶ماه وقت بگذارید.

بهترین منابع فیزیک

جامع خیلی سبز پایه

جامع خیلی سبز پایه ۲ جلد دارد که جلد اول فقط تست دارد و شامل ۲۷۰۰ تست است. انواع مدل تست شامل تست های سراسری ۲۰ سال اخیر داخل و خارج کشور،تست های برگرفته از کتاب درسی، تست های تالیفی، تست های آزمون های جامع و تست های آموزشی. در بالای اکثر تست ها موضوع آن تست و نکته مربوط به آن تست را نیز بیان کرده است.در جلد دوم فقط درس نامه وجود دارد.در درسنامه جدول بندی و نکته بندی های خوبی دارد و کلی تست تالیفی برای شما حل کرده است.درسنامه ها با شماره تست ها مطابقت دارد و پاسخ نامه تشریحی تست ها کاملا مفهومی و گام به گام است. شما باید ابتدا درس نامه را بخوانید سپس تست های مطابق با درس نامه را بزنید و در نهایت پاسخ های تشریحی تست ها را با پاسخ های خودتان مقایسه کنید.زمانی که این کتاب را بخوانید، نیازی به کتاب درسی و هیچ کتاب دیگری ندارید.در پاسخنامه سوال ها را به صورت گام به گام حل کرده است و به دانش آموز کمک میکند تا بتواند مبحث را به طور کامل یاد بگیرد.

کتاب های میکرو طبقه بندی گاج

اگر شما کتاب های میکرو طبقه بندی را دارید، نیازی به کتاب جامع خیلی سبز پایه نیست‌

بهترین منابع شیمی

کتاب های مبتکران تک جلدی در پایه های دهم و یازدهم

کتاب های مبتکران برای کسانی که میخواهند هم تستی و هم آموزشی کارکنند، کتاب مناسبی است.اگر شما پایه دهم یا پایه یازدهم هستید و می خواهید در طول سال منبعی برای شیمی داشته باشید که هم به شما آموزش دهد و هم تست داشته باشد؛ کتاب های مبتکران تک جلدی تک پایه انتخاب مناسبی است.

کتاب های نشر الگو تک پایه

اگر شما پایه دهم و یازدهم هستید و می خواهید برای شیمی منبعی داشته باشید که فقط تست و خلاصه ای از درس داشته باشد، کتاب های نشر الگو منبع مناسبی است.

برای دوازدهم فقط کتاب مبتکران را بخوانید.

کتاب میکرو طلایی

کتابی است شامل جامع پایه و دوازدهم که فقط تست دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الآن با یک مشاور رتبه برتر تماس بگیر!

دسته بندی مطالب

مطالب مرتبط